Điện thoại liên hệ

Đang cập nhật

 • 6
  Tổng số 0
  Kì trước 0
  Đã tiếp nhận 0
  Đã giải quyết 0
 • 5
  Tổng số 0
  Kì trước 0
  Đã tiếp nhận 0
  Đã giải quyết 0
 • 4
  Tổng số 0
  Kì trước 0
  Đã tiếp nhận 0
  Đã giải quyết 0
 • 3
  Tổng số 0
  Kì trước 0
  Đã tiếp nhận 0
  Đã giải quyết 0
 • 2
  Tổng số 0
  Kì trước 0
  Đã tiếp nhận 0
  Đã giải quyết 0
 • 1
  Tổng số 0
  Kì trước 0
  Đã tiếp nhận 0
  Đã giải quyết 0

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ ĐÃ CÓ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Họ tên
Ban do
Dich vu cong truc tuyen

NĂM 2017

HỒ SƠ

Một cửa điện tử

Tháng 06/2017

Tỉnh Hòa Bình giải quyết

Hồ sơ đúng hạn

(Tự động cập nhật: 23-06-2017)

Bảng tổng hợp giải quyết thủ tục hành chính tháng 06/2017

Tên đơn vị Tiếp nhận Đang giải quyết Đã giải quyết Tạm dừng Hủy hồ sơ Chờ kết quả Tỷ lệ giải quyết
Kỳ trước Tiếp nhận Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Tổng số Sớm hạn Đúng hạn Quá hạn Bổ sung hồ sơ Thực hiện NVTC Từ chối Công dân rút Tổng số Trong kỳ Kỳ trước

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 6 THÁNG GẦN ĐÂY

KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ THÁNG 06/2017