Điện thoại liên hệ

02183.898.986

Tìm kiếm

STT Tên thủ tục Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện Mức độ
{{((data.filter.page - 1) * 20) + $index + 1}} {{item.C_RECORD_TYPE_NAME}} {{item.C_SPEC_NAME}} {{item.C_MEMBER_NAME}} {{item.C_LEVEL}}