Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSDĐ, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất In hướng dẫn

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin