Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng In hướng dẫn

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin