Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục: Miễn, giảm kinh phí đóng góp của người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng In hướng dẫn