Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tư pháp

Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài In hướng dẫn