Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Kế hoạch - Đầu tư

Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) In hướng dẫn