Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Nông nghiệp

Thủ tục: Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn. In hướng dẫn