Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục: Thủ tục công nhận TB, người hưởng chính sách như TB (trường hợp người bị thương không phục vụ trong quân đội, công an nhân dân) In hướng dẫn

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin