Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Nội vụ

Thủ tục: Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội In hướng dẫn

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Những người sáng lập gửi hồ sơ đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.
Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).
Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định công nhận ban vận động thành lập hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2, Cách thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội (theo mẫu);
- Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội.
Số bộ hồ sơ: 02 bản chính.

4, Thời hạn giải quyết:

30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức sáng lập hội có phạm vi hoạt động trong xã.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan thực hiện: Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định công nhận ban vận động thành lập hội.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không có.

9, Căn cứ pháp lý

10, Tài liệu đính kèm