Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục: Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học nằm trong 16 loại bệnh theo quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT In hướng dẫn

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin