Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: (TH xã miền núi) Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm In hướng dẫn