Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: (TH xã miền núi)Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư In hướng dẫn