Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất In hướng dẫn