Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tư pháp

Thủ tục: Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài In hướng dẫn