Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục: Thủ tục thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở In hướng dẫn

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Lớp năng khiếu thể dục thể thao trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở do hiệu trưởng nhà trường đề nghị;

Bước 2: Phòng GD&ĐT và cơ quan quản lý thể dục thể thao cấp huyện hiệp y trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập;

2, Cách thực hiện:

Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

Không quy định

4, Thời hạn giải quyết:

Không quy định

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Trường tiểu học, trường trung học cơ sở.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý thể dục thể thao cấp huyện.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

 

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không

9, Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Quyết định số 5756/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.